نظر آقای محمد نیا درخصوص دوره نقشه برداری با پهپاد مهندس رفیعی

در این ویدئو مهندس مهدی محمدی نیا از زاهدان در خصوص دوره جامع نقشه برداری با پهپاد نظرشان را ارائه می نمایند. ایشان بر جامع بودن و صفر تا صد بودن دوره و همچنین پشتیبانی مهندس رفیعی پس از دوره تاکید دارند. ایشان در دوره جامع اسفندماه 97 که در تهران برگزار گردید شرکت نمودند. برای آشنایی بیشتر با دوره های نقشه برداری با پهپاد به وبسایت (www.maan.ir) مراجعه نمایید.

برای خرید بسته آموزشی پهپاد فتوگرامتری به وبسایت زیر مراجعه نمایید.
www.maan.ir/product/uav_package