جاری شدن سیلاب در محور چهل چای مینودشت

بارش شدید باران در محور چهل چای مینودشت باعث جاری شدن سیلاب در این منطقه شد.