اپیدمیولوژی بیماری ها، آزمون ارشد اپیدمیولوژی 98

اپیدمیولوژی بیماری ها یکی از دروس ارشد اپیدمیولوژی می باشد.در این دوره آموزشی می توانید به صورت تشریحی با حل سوالات اپیدمیولوژی بیماری ها در آزمون ارشد رشته اپیدمیولوژی آشنا شوید.