اقامت انگلستان با تولد فرزند امکان پذیره؟

⚫آیا می‌توان از طریق تولد در انگلستان تابعیت یا اقامت انگلستان را کسب کرد؟

پاسخ به این سؤالات و سایر مسائل پیرامون خود
تولد در انگلستان هدف این ویدئو می‌باشد
در صورت هرگونه سوال⏬
به مطالب سایت رجوع کنید:
????www.jamejamjobs.com
یا با مشاورین ما تماس بگیرید:
مشهد:
☎051_38475193-4
????09157177817