پکینگ مدیا برج خنک کننده 02126145899

پکینگ مدیا برج خنک کننده yun.ir/lo7p64 سطحی برای ایجاد ارتباط بین آب و هوا در کولینگ تاور است. این قطعه از انواع مختلفی مانند مدیا فیلمی ، نت اسپلش ، رندوم اسپلش و تعداد بیشتری تولید می‌شود. پکینگ مدیا کولینگ تاور آب را به قطرات کوچک‌تری تبدیل می‌کند که در روند خنک‌کاری تاثیر بسزایی دارد. پکینگ مدیا برج خنک کننده را می‌توان از گروه صنعتی تجهیز صنعت تتا خریداری کرد.