دستگاه مخمل پاش -دستگاه ابکاری صنعتی -دستگاه مخملپاش

تولید دستگاه مخمل پاش ودستگاه ابکاری نیمه صنعتی وصنعتی
پودرمخمل ترک وپولیستر
چسب ضداب المانی وایرانی
پک مواد ابکاری .فرمول ابکاری
و.....

اموزش رایگان کارکرد دستگاه ها بصورت رایگان
09362022208
09301313308
خانم قربانی