سیستم افزایش فروش - سیاح‌نیا، طهرانی

در این ویدیو توضیح داده‌ام که ما چطور سیستم فروش و بازاریابی را در یک سازمان پیاده‌سازی می‌کنیم. این سیستم توسط آقایان طهرانی و سیاح‌نیا طراحی شده است.