کاربرد اگروسیب(جایگزین قارچ کش ها و سموم) در کشاورزی

مواد ارگانیک که جایگزین سموم، قارچ کش ها و کودها می شوند، باید توانایی از بین بردن انواع عوامل بیماری زا را داشته باشند. کپک حقیقی و دروغین، شانکر مرکبات، فوزاریوم، زنگ زرد و … نمونه هایی از بیماری های متداول هستند. کشاورزان برای از بین بردن این بیماری ها مقادیر زیادی سم و قارچ کش استفاده می کنند. این مواد وارد خاک و همچنین آب های زیر زمینی می شوند. از طرف دیگر این مواد در محصولات باقیمانده دارند و سلامت انسان را به خطر می اندازند.

آرال شیمی از طریق تولید محصول ارگانیک اکسیدین- اگروسیب در این امر به یاری کشاورزان و گلخانه دار ها آمده است. اگروسیب به منظور کاهش و از بین بردن عوامل بیماری زا مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول بصورت کنسانتره تولید می شود و به فروش می رسد.
جهت اطلاعات بیشتر به سایتhttps://www.aralshimi.com مراجعه فرمائید.