پاسخ محسن هاشمی به انتقادها

پاسخ محسن هاشمی به انتقادها از عملکرد سه ساله ضعیف شورای شهر تهران: وظیفه ما اجرایی نیست اما در نظارت قوی عمل کرده‌ایم!