عدم پلاک خودرو‌ها به دلیل نداشتن استاندارد یورو ۵

سازمان حفاظت محیط زیست جلوی پلاک کردن خودروهایی که استاندارد یورو ۵ را ندارند، گرفته است.