شرکت های سوله سازی - 22220266-021

یک نیاز عمده کارخانجات تولیدی و گروه های صنعتی پس از مکان یابی مناسب برای احداث واحد مربوطه، فضاسازی خوب برای استقرار تولید است که این مهم توسط شرکت های سوله ساز به انجام می رسد. زمینه کاری این شرکت ها بر حوزه ساخت سازه های فولادی و استراکچر فلزی استوار است که عمده ترین و پر کاربردترین آنها، سوله نام دارد.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2/