قسمت ۲۸ سریال آقازاده

داستان سریال آقازاده
حاج حسن از اعترافات نیما خبردار می شود و همزمان حامد به اطلاعات مهمی دست می یابد، اما یک اتفاق ناگهانی همه را غافلگیر می کند...