روش حجم دادن به موها برای مردان میانسال

با افزایش سن به طور طبیعی موهای اکثر مردان می‌ریزد و یا کاملا کم پشت شده و خط پیشانی عقب‌تر می‌رود. اما در این ویدیو تکنیکی آموزش داده می‌شود که مردان میانسال می‌توانند به موهایشان حجم دهند و کاری کنند که موهایشان پرپشت‌تر به نظر برسد.