اختلال اسکیزوافکتیو چیست؟ / علائم و تشخیص بیماری

اختلال اسکیزوافکتیو (schizoaffective) یا گسیختگی عاطفه‌ است که فرد دچار روان‌پریشی و هم نوسان عاطفی می شود.

یک بیماری مزمن روانی است که به طور عمده توسط علائم اسکیزوفرنی، مانند توهم یا تصورات و علائم اختلال خلقی مانند مانیا و افسردگی، مشخص می شود.
منبع: مرکز مشاوره و روانشناسی مشاورانه - اختلال اسکیزوافکتیو چیست؟ / علائم و تشخیص بیماری