روکش دیجیتالی

با کمک اسکنر دیجیتال بدون نیاز به قالبگیری دقیقترین روکش دندان با کد کم طراحی و ساخته می شود.
کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن: 02122023658
www.dencareclinic.com
(https://dencareclinic.com/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa/)[ایمپلنت دندان]