متخصص دندانپزشکی کودکان Pedodontist
دکتر آلاله طلوعی
ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی به کودکان و نوجوانان–درمان کودکان تحت بیهوشی و آرام–خدمات پیشگیری و درمانی دندان کودکان–پیشگیری و درمان پوسیدگی دندان کودکان–درمان ارتودنسی پیشگیری کودکان

ویدئوهای کانال