آموزش حسابداری و استخدام -من ژنتیک خوندم و الان حسابدار هستم

آموزش حسابداری و استخدام -من ژنتیک خوندم و الان حسابدار هستم
برگ دیگری از کارنامه حسابداران برتر : داستان شنیدنی این خانم را حتما حتما ببینید!!! در جلسه دهم و حین آموزش حسابدار شدند .