قرعه کشی و جایزه

دوستای گلم‌سلام????????????
این ویدئو و جایزه هاشو ازدست ندین????????
.
.
دوستانی که تاسقف سی هزار تومان کتاب کودک ازامیراکتاب خرید کنند، یه بلیط رایگان تاتر از امیرا کتاب هدیه میگیرن????????????????????????
.
.