آموزش کاردستی ( این قسمت ساخت گل آفتابگردون ????)

*** با ما خلاق تر شو ***
دست سازه هایی از جنس خلاقیت
تجربه کاردستی در کمتر از یک دقیقه

#خلاقیت #کاردستی #گل_آفتابگردن #گل_افتابگردون #آفتاب