بررسی چگونگی تغییر رنگ در مارمولک ها | سم خارجی برای دفع مارمولک

شناخت هر چه بیشتر مارمولک ها، باعث می شود در زمان از بین بردن و یا دفع آن ها از خانه سریعتر اقدام کنیم. مارمولک ها به خوبی استتار می کنند و رنگ و نقش بدن خود را تغییر می دهند. و این موضوع به آن ها فرصت بیشتری برای فرار کردن می دهد. اما در صورت استفاده از سموم قوی مارمولک کش، با هیچ حربه و کلکی نمی توانند خود را نجات دهند. برای تهیه سموم قوی دقع مارمولک با ما تماس بگیرید.
09145562020 _ 04432251817 _ www.mihansam.com