چگونگی دریافت ایست خدمت سربازی

منظور از ایست خدمت سربازی چیست؟
قبل از این که به شرایط و قوانین مربوطه بپردازیم، بهتر است ابتدا این را توضیح دهیم که ایست خدمت سربازی چیست و در چه مواردی مشمولان می توانند از آن استفاده کنند؟

در این رابطه باید بگوییم که تمام مردان کشور با رسیدن به سن مشمولیت، ملزم به معرفی خود به سازمان نظام وظیفه و انجام اقدامات لازم برای اعزام به خدمت سربازی هستند.

این افراد بعد از این که وارد دوره سربازی شدند، در صورت تمایل به ادامه تحصیل، می توانند از ایست سربازی استفاده کرده و تحصیل خود را ادامه دهند. در واقع این موضوع برخلاف دید عمومی است که خدمت سربازی را به معنای ممنوعیت از تحصیل می داند.

البته دقت داشته باشید که طبق شرایط و قوانین ایست خدمت سربازی، استفاده از این فرصت برای تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر امکان پذیر خواهد بود. یعنی افرادی که قصد ادامه تحصیل در مقطع کاردانی یا پایین تر را دارند، نمی توانند از ایست سربازی استفاده کنند؛ این افراد باید خدمت شان را به پایان رسانده سپس ادامه تحصیل دهند.
https://avije.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/