اولین واکسن ایرانی کرونا به چه کسی تزریق ‌شد؟ + عکس

اولین تزریق واکسن کرونای ايرانی امروز با موفقیت و بدون علائمی نظیر َشوک و تب تا این لحظه انجام شد.