سلام . روز بخیر . شاد باشید .

نام این پرنده ، " ابیا " است ،
که در آمریکا ، " وودکاک " ( Woodcock ) ؛
خوانده می شود .
ابیاها ، پرندگانی جنگلی هستند ،
که بیشتر ، در مناطق مرطوب ،
زندگی می کنند .
در ایران ، ابیاهای مهاجر ،
در مناطقی از شمال کشور ، و نیز ،
در خوزستان ، فارس ،
و سیستان و بلوچستان هم ، دیده می شوند .