چگونه تنوع طلبی را درمان کنیم؟

چرا درمان تنوع طلبی افراد اهمیت دارد؟ توسعه سلامت ذهنی اهمیت اقدام شما برای مقابله با اختلال تنوع طلبی تان بسیار زیاد است. تا زمانی که شما نتوانید با این بحران درونی خود مقابله کنید، نمی توانید انتظار توسعه سلامت ذهنی و فکری در وجود خود را داشته باشید. در اصل تحت تاثیر اختلال تنوع طلبی تان قطعا میزان آگاهی ذهنی شما کاهش پیدا کرده است و موجب کاهش درک صحیح شما از موضوعات مختلف در زندگی می شود. افزایش آرامش درونی به واسطه درمان اختلال تنوع طلبی تان میزان آرامش درونی شما افزایش پیدا کرده و ذهن و فکرتان از هیجانات مخرب و منفی در زندگی دور می شود. به عنوان مثال پس از طی کردن مراحل درمان، کنترل بیشتری بر سطح روابط عاطفی خود داشته و از تصمیم گیری های احساسی در زندگی خود فاصله می گیرید. مرکز مشاوره خانواده آویژه
https://psychology.avije.org/betrayal/diversification-therapy/
با مشاوران روانشناسی آویژه همراه باشید
https://psychology.avije.org/