شیوه مدیریت کلاس نیو مث قسمت سوم

مجری و مشاوره تبلیغاتی استودیو اکسیژن 09913906941
شیوه مدیریت کلاس
مجموعه نیو مث
با سخنرانی استاد محمد حافظی نژاد