آموزش زمان گرفتن حسابداری پاره وقت

آموزش زمان گرفتن حسابداری پاره وقت
زمانی که حسابدار برای گرفتن کار دوم اقدام می کند می بایست شرایطی را مد نظر داشته باشد که در این کلیپ در رابطه با آن صحبت شده است.