پروژه کد نویسی درس پردازش تصویر در متلب(matlab) تشخیص ملانوما توسط ویژگی های مبتنی بر هندسه ی سرطان پوست (با استفاده از پارامترهای ABCD)| دانلود

[برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید](http://cutt.us/MSXB6)