انجمن حمایت از کودکان مناطق محروم _کودکان فرشته اند

@koodakancharity آیدی خیریه در شبکه های اجتماعی
◀️شما میتوانید کمک های نقدی خود را به شماره کارت زیر واریز نمایید.
شماره کارت کمک های مردمی: 5022297000021852
به نام :موسسه کودکان فرشته ایرانیان
⭕لینک پرداخت ussd هفهشتاد
*780*1515#
☎️تلفن خیریه :
021-77891659

http://koodakancharity.ir/being-volunteer-in-charities/