سود کلان ترکیه از گردشگران ایرانی

بر اساس آمار های رسمی در طی ماه های ژانویه و فوریه 2018 , ایرانیان بیشترین گردشگران خارجی ترکیه بوده اند.