پایان نامه با موضوع ابعاد تفکر

پایان نامه ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی
لینک دانلود
https://77u.ir/?s=%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1