تعقیب ترسناک یک کوهنورد توسط شیر کوهی

یک مرد در ایالت یوتای آمریکا حین کوهنوردی با حمله شیر کوهی مواجه شد.
این مرد بیش از شش دقیقه توسط این حیوان درنده تعقیب شد و در آخر توانست جان سالم به در ببرد.