هم ‌اکنون هیچ مسافرتی با عنوان توریست در اروپا وجود ندارد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: هم‌اکنون هیچ مسافرتی با عنوان توریست در اروپا وجود ندارد فقط کسانی که ویزای نوع C دارند می‌توانند به خانواده‌هایشان در فرانسه ملحق شوند. در حال پیگیری برقراری مجدد پرواز به ترکیه هستیم.