خیریه کودکان فرشته اند

http://koodakancharity.ir/being-volunteer-in-charities/
یکی از کارهای دیگر داوطلبین در خیریه‌ها برگزاری جشن‌های مناسبتی و ایجاد فضای شاد برای گروه‌های مختلف می‌باشد.
این گروه ها شامل: بهزیستی‌ها، خانه‌های سالمندان، بخش کودکان بیمارستان‌ها و… می‌باشند.
با توجه به این که اکثر کودکان مبتلا دارای روحیه‌ای غمگین و شکننده هستند برگزاری برنامه‌های شاد متناسب با سطح سلامت روانی و جسمی این کودکان قطعا در روند درمان کودکان مبتلا تاثیر بسزایی دارد.
در برخی از خیریه‌ها امکانی فراهم شده تا با برگزاری مراسم‌های شاد در قالب نمایش و موزیک و… به مناسبت‌های مختلف توسط داوطلبین خیریه در بخش کودکان بیمارستان‌ها، اندکی از سختی دوره درمان را برای کودکان مبتلا کم کنند و لبخند شادی را هر چند برای لحظه‌ای به لب‌های این فرشته‌های کوچک بیاورند.