گراز وحشی - Hog Wild 1930

کمدی کلاسیک - لورل و هاردی - گراز وحشی - Hog Wild 1930 - به دستور زن هاردی، لورل و هاردی مجبور میشوند که به تعمیر آنتن رادیو که پشت بام خانه قرار دارد مشغول شوند و…… - Gap.im/nama66