بازتاب فیلم تمرینات آرات حسینی در پیج‌های خارجی

فیلمی از تمرینات آرات ۶ ساله که در پیج‌های خارجی بازتاب داشته است را مشاهده می‌کنید.