مصاحبه با پزشکان تیم های فوتبال

به بهانه روز پزشک مصاحبه با پزشکان تیم های فوتبال
روز پزشک روزی است به منظور تجلیل از خدمات پزشکان به افراد و جوامع. این روز بسته به کشور بر حسب رخداد مورد تجلیل در آن روز فرق می‌کند. (1 شهریورماه)