نحوه نظارت بر عملکرد اتوبوس ‌های شهری در شرایط کرونایی

مدیر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: روی خط تجریش -راه آهن به دلیل تلاقی آن با مترو حساسیت بیشتری داریم. فاصله گذاری مسافران در اتوبوس‌ها امکان پذیر نیست و برای این کار باید از تجریش تا راه آهن اتوبوس بچینیم