فوران عظیم یک کوه آتشفشان در اندونزی

فوران عظیم یک کوه آتشفشان در استان سوندای شرقی اندونزی، صدها نفر از ساکنان این منطقه را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرد.