تصمیم نداریم خانه‌ها را به صورت افقی توسعه دهیم

وزیر راه و شهرسازی: تصمیم نداریم خانه‌ها را به صورت افقی توسعه دهیم