مراحل تولید مخزن اسید

چرا مخزن اسید؟
اسید می تواند یک ماده شیمیایی سخت برای ذخیره باشد. اسید در انواع مختلف کاربردهای صنعتی سنگین است ، می تواند گازهای سمی یا قابل اشتعال ایجاد کند و می تواند پوست را بسوزاند. یک مخزن اسید باید با طراحی مخزن دقیق طراحی شود. نه فقط از مواد اسید بلکه از کل سیستم ذخیره سازی و تمام اجزاء.
http://www.irpolymer.com/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/61/antioxidant-tank
مخزن اسید ، تانکر یا منبعی است ضد اسید که به منظور نگهداری یا ذخیره سازی اسیدها و مواد قلیایی مختلف با جنس بدنه استیل ، پلی اتیلن ، پلی پروپیلن ، کامپوزیت و یا هر ماده ای که واکنشی به مواد قلیایی و اسیدی از خود نشان ندهد ، ساخته می شود. ایستا پلیمر شریف از بزرگترین تولید کنندگان مخزن اسید میباشد که مخازن برای نگهداری انواع اسید و باز با بهترین کیفیت تولید و به شهرهای مختلفی همچون تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، کیش و ... در طی سالها خدمات رسانی داشته است. وابسته به نوع اسید شما مخزن ضد اسید میتواند از جنس پلی اتیلن، پلی پروپیلن باشد.مخازن اسید جهت نگهداری و حمل اسید سولفوریک ، نیتریک ، فسفریک و کلریدریک ، مواد قلیایی ، سودها و ... استفاده می شوند.