بوتاکس مو

لیلا متقی مدیر، موسس و مربی آموزشگاه مراقبت زیبایی ساغری با بیس از ۲۳ سال سابقه خدمات و ۱۳سال آموزش با ارائه مدرک بین المللی در ۱۹رشته زیبای و سلامتی از سازمان فنی و حرفه ای