اشتباه بزرگ فعالان بورس در این روزها

این روز‌ها بورس در حالی منفی است که نگاه اکثر سرمایه‌گذاران به لیدر‌های بازار است و تا زمانی که این سهم‌ها مثبت نشوند، سایر سهم‌های بازار هم معاملات خوبی ندارند. «پیام الیاس کردی» مدرس و کارشناس بازار سرمایه درمورد این موضوع گفت: متاسفانه بازار ما در گذشته هم به لیدرمحوری دچار بود. این البته جنبه روانی دارد و همانطور که بازار میخ به خیلی اتفاقات گذشته کوبید، این میخ را به تابوت لیدر محوری هم می‌کوبد.