بار زنده ناشی از دیوار جداکننده

قطعا شما هم می دانید که بار های زنده و مرده زیادی به سازه وارد می شوند اما دلیل منطقی اختصاص بار زنده به بعضی از دیوار های سازه چیست؟
در این ویدئو کوتاه که بخشی از دوره جامع طراحی فونداسیون سبزسازه است در این رابطه صحبت خواهیم کرد. برای دانلود ویدئو کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://sbz.one/safe