ورق مس

فروشگاه رحیمی از سال 1368 با هدف فروش و تهیه مقاطع مختلف مسی و برنجی شروع به فعالیت کرده است و در زمینه فروش مس (فروش ورق مس ، رول و کویل مس )، کویل فنری برنج و ورق برنج در راستای رفع نیاز بازار خدمت می کند.

https://bazarefelez.com/