کوره هوای گرم و بخاری کارگاهی Hot Air Furnace and Industrial Heater

کوره هوای گرم به تجهیزات گرمایشی بسته ای گفته می شود که به صورت دائمی نصب شده و هوای گرم را به صورت مستقیم و یا از طریق کانال کشی به فضای تهویه شونده هدایت می کنند.
کوره هوای گرم علاوه بر تامین گرمایش، جریان هوا و مقدار هوای تازه ی مورد نیاز داخل فضا را فراهم کند و از آن در مکانهای صنعتی، خانگی، اداری، تالارها، سالن های اجتماعات و ... استفاده می شود. ظرفیت متداول کوره هوای گرم بین ۴۵تا۶۰۰ کیلو وات حرارت است . به ظرفیت های پایین تر از ۹۵ کیلو وات کوره های تجاری سبک و به دستگاه های
بزرگتر کوره های تجاری بزرگ گفته می شود