آموزش ریاضی هفتم فصل پنجم

در این ویدئو،قسمت اول از فصل پنجم ریاضی هفتم که به مبحث شمارنده ها و اعداد اول اختصاص دارد آموزش داده شده است.برای مشاهده ادامه آموزش های فصل پنجم ریاضی هفتم از لینک زیر استفاده نمایید:
http://yon.ir/M3NFj
تلگرام:@ba1clickbeyamooz2
سایت:beyamooz.com