محاسبه سن ساختمان بر اساس چه معیارهایی صورت می‌گیرد؟

سن ساختمان یکی از مهمترین معیار‌های موجود برای ارزش‌گذاری املاک و ساختمان‌ها می‌باشد. هر ساختمان از سه سن مختلف تشکیل‌شده است که شامل سن واقعی، سن بهره‌برداری و سن سندی ساختمان می‌باشد.

برای مشاهده ادامه این مطلب به وب‌سایت ملکاوی که در لینک زیر است، مراجعه کنید.
https://melkavi.com/mag/what-matters-about-the-age-of-the-building/