سبا سلیمی؛ نخستین لژیونر بانوان ایران در آذربایجان

دختر فوتسالیستی که به تیم فوتبال خارجی رفت!
سبا سلیمی؛ اولین لژیونر بانوان ایران در آذربایجان
وینگر راست تیم ملی بانوان ایران راهی لیگ آذربایجان شد و به تیم مارخال‌شکی پیوست.
سبا سلیمی ابتدا در فوتسال شهرداری تبریز بازی می‌کرد که مربیان تیم ملی فوتبال او را برای انتخاب کردند و حضور او در تیم ملی موجب شد تا بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.