پودر مخمل ترک/پودر مخمل ایرانی/پودر مخمل چینی 02156646297

دستگاه مخمل پاش خانگی 09192075483/دستگاه مخمل پاش صنعتی 09381012250/دستگاه مخملپاش/پودر مخمل ایرانی/پودر مخمل چینی /پودر مخمل ترک/دستگاه ابکاری فانتاکروم/دستگاه فانتاکروم09385324434/پک مواد ابکاری 09362420858/چسب مخمل ضد اب 09192075483/هیدروگرافیک02156646297/فیلم هیدروگرافیک02156646297
www.omegafolok