رییس جمهور: ماسک از خانه تا خانه، شنبه اجرایی می‌شود

رییس جمهور در جلسه چهارشنبه ۱۶ مهر هیئت دولت درباره اجرای مرحله اول ماسک اجباری در تهران بزرگ گفت: مساله ماسک از خانه تا خانه را به عنوان یک اصل مهم مورد تاکید قرار گرفت تا با مصوب مقرراتی از شنبه اجرایی شود.